Özel Fırsat 3 YILLIK VPN edinin - sadece € 1.77/ay Sınırlı teklif >>

VPN kurulumu. Aşama 4. Windows XP. OpenVPN. Ukrayna.

VPN bağlantısını yapılandırma talimatları

Zaten bir hesabınız varsa, giriş yapın. Yeni bir kullanıcı mı? Buradan kaydolun.

Bağlantı sihirbazı

Aşama 1

Download the official OpenVPN Client.

Aşama 2. Install OpenVPN Client

Run the setup with administrator privileges and follow the installation steps. Confirm the Windows security messages.

Open file explorer and navigate to directory where you downloaded OpenVPN Client installation file. By default this is "Downloads" directory. Select installation file with left click then right click on it and left click "Run as administrator".

Click "Run"

Click "Next >"

Click "I Agree" if you agree with agreement

Click "Next >" again

Click "Install"

Click "Next >" again

Click "Finish"

This way you will have OpenVPN Client installed

Aşama 3

Configure OpenVPN

Download configuration file(s). If you want to store your login information permanently in open unencrypted text format, please download following files:

OpenVPN configuration file:  GİZLİ. Giriş veya görmek için kaydolun.
Password file: GİZLİ. Giriş veya görmek için kaydolun.

In case you DON'T want to store your login/password unencrypted in userpass.txt and want to put login/password manually each time you connect to Trust.Zone (more secure), please download following OpenVPN Configuration file

OpenVPN configuration file:  GİZLİ. Giriş veya görmek için kaydolun.
Copy downloaded files to the OpenVPN configuration folder (by default C:/Program Files/OpenVPN/config/) and confirm the Windows security messages.

Here are instructions in details: Download the configuration file(s), open "Downloads" folder, select downloaded configuration file(s), select file(s) right-click on it(them) and click "Copy".

Trust.Zone-Ukraine

Navigate to your OpenVPN "config" folder by-defalut this is "C:Program FilesOpenVPNconfig". This is how you can do that in XP.

Click "My computer" on "Other Places" pane.

Trust.Zone-Ukraine

Double-click "Local Disk (C:)".

Double-click "Program Files" folder.

Click "Show the contents of this folder"

Find "OpenVPN" folder and double-click it.

Find "config" folder and double-click it.

Right click on free space and click "Paste" in order to place config file(s) to config directory.

Now you have config file(s) in right place.

Trust.Zone-Ukraine

Aşama 4

In case of configuration of single connection. Right click OpenVPN tray icon and click "Connect".

In case you have multiple connections configured. Right click OpenVPN tray icon, select location you want to connect and click "Connect".

Trust.Zone-Ukraine

Enter username and password (in case you did not used userpass.txt)

Your VPN Username: GİZLİ. Giriş veya görmek için kaydolun.
Your VPN Password: GİZLİ. Giriş veya görmek için kaydolun.

Trust.Zone-Ukraine

Once the connection has been successfully established, the OpenVPN icon turns green. You can manage your VPN connection with OpenVPN.

Connection check

Open Trust.Zone Main page or reload it if it is already open in order to check if your connection with Trust.Zone VPN is established correctly.
You can also visit our Connection Check Page.

IP adresiniz: x.x.x.x · Ukrayna · Şimdi TRUST.ZONE! Gerçek konumunuz gizli!